บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป

คลินิกสุขภาพใจ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้บริการโดยจิตแพทย์ผู้เชียวชาญร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน อาทิ อายุรแพทย์ แพทย์ระบบประสาท สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ พยาบาลวิชาชีพ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก ทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยทางคลินิกจะดูแลครอบคลุมทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมถึงญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่อาจตกอยู่ในภาวะเครียดและต้องการคำปรึกษาในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ 

 

บริการต่างๆ

บริการต่างๆ

ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาทั้งทางยา การให้คำแนะนำและการทำจิตบำบัด โดยดูแลครอบคลุมทั้งทางด้านจิตใจ และการส่งรักษาต่อด้านสุขภาพทางกาย รวมถึงการให้คำแนะนำผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ในกลุ่มโรคต่างๆดังนี้

- โรคนอนไม่หลับ(Insomnia) นอนหลับยาก หลับๆตื่นๆ หลับไม่สนิท ฝันผวา โรคขาอยู่ไม่สุข

- โรคเครียด(Adjustment disorder) เครียดจากการมีปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด มีปัญหาจากการเรียนหรือการทำงานเป็นต้น

- โรควิตกกังวล(Anxiety disorder) มีอาการวิตกกังวลหลายเรื่อง หยุดความวิตกกังวลไม่ได้ กลัวการออกสังคม กลัวสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆ หรือมีปัญหาความเครียดหลังผ่านเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ

- โรคแพนิค(Panic disorder) มีอาการใจสั่น กระสับกระส่าย หายใจไม่สุด เหงื่อแตก มีอาการฉับพลันทำให้รู้สึกกลัวหรือไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียว แต่หาสาเหตุทางกายไม่พบ

- โรคย้ำคิดย้ำทำ(OCD) มีอาการย้ำคิดย้ำทำเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจบางอย่างโดยมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด เชื้อโรค เรื่องทางเพศ หรือเรื่องเกี่ยวกับศาสนา

- โรคซึมเศร้า(Depressive Disorder) จะมีอาการเบื่อหน่าย ซึมเศร้า ท้อแท้ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง สมาธิความจำแย่ลง สิ้นหวัง หรือมีความคิดอยากตาย

- โรคอารมณ์สองขั้ว(Bipolar Disorder) จะมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว หรืออารมณ์ครื้นเครงสนุกสนานมากกว่าปกติ พูดมาก ไม่นอน ทำกิจกรรมมากขึ้น ใช้จ่ายมากขึ้น

- โรคบุคลิกภาพผิดปกติ(Personality disorder) จะมีอาการได้หลากหลายเช่นทำร้ายตัวเองซ้ำๆกรีดข้อมือซ้ำๆ ไม่มั่นใจในตัวเอง แยกตัว ไม่เชื่อใจผู้อื่นง่ายๆ เป็นต้น

- โรคจิตเภท(Schizophrenia) มีอาการหลงผิดหวาดระแวง หูแว่ว ก้าวร้าว มีพฤติกรรมผิดแปลก

- โรคติดสารเสพติด(Substance dependence) ใช้สารเสพติดต่างๆและไม่สามารถเลิกสารได้ มีปัญหาต่างๆตามมาจากการใช้สารเสพติดนั้น โดยให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก

- โรคการกินผิดปกติ(Eating disorder) กินมากหรือน้อยเกินไปจนควบคุมตนเองไม่ได้ ควบคุมน้ำหนักมากเกินไปจนผอมมาก โดยอาจมีพฤติกรรมล้วงคอ กินยาระบายหรือยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำหนักร่วมด้วย

- กลุ่มโรคขาดความยับยั้งชั่งใจ(Impulse control disorder) เช่น อารมณ์โกรธหงุดหงิดมากเกินไปเมื่อไม่พอใจ ติดพนัน ชอบจุดไฟ/ขโมยโดยทำไปเพื่อความรู้สึกดีบางอย่าง

- โรคความผิดปกติเกี่ยวกับเพศ ซึ่งรวมถึงภาวะที่มีความบกพร่องในการตอบสนองความสุขทางเพศเช่น หลั่งช้า ไม่มีความรู้สึกตื่นตัวในกิจกรรมทางเพศ เป็นต้น และยังรวมถึงกลุ่ม Paraphilic disorder ที่มีความสุขทางเพศกับวิธีที่แปลกออกไปจากปกติ

- กลุ่มที่มีอาการทางกายแต่ไม่พบสาเหตุ จะมีอาการทางกายต่างๆโดยเฉพาะอาการปวด ที่หาสาเหตุไม่พบชัดเจน  

-  กลุ่มอาการที่มีพฤติกรรมผิดปกติจากโรคทางกาย เช่นมีพฤติกรรมผิดปกติจากโรคสมองเสื่อม บางรายมีอาการระแวงคิดว่าคู่ครองนอกใจ

- ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โดยติดตามร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน และแพทย์แผนกต่างๆ

- กลุ่มโรคอื่นๆ เช่น โรคชอบสะสมของ โรคชอบถอนผมหรือแกะผิวหนังส่วนต่างๆ


การบำบัดทางจิตวิทยา

• จิตบำบัดรายบุคคล

• พฤติกรรมบำบัด

• การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (Psychological Counseling)

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

เคล็ดลับส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย เพื่อพัฒนาการที่ก้าวไกลสู่อนาคต

แนะนำวิธีการส่งเสริม EQ ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการมีความสุขและความสำเร็จ

คลินิกสุขภาพใจ เปิดให้บริการ จันทร์- ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.
อาทิตย์ 8.00 น. -12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy