แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (LOW - DOSE CHEST CT Scan) *ไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official @Bangkok Hatyai หรือ Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official @Bangkok Hatyai หรือ Fanpage โรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ่

 
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ
1.ผู้ที่มีอายุ 50 - 80 ปี ร่วมกัน
1.1 ผู้สูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่มามากกว่า 20 pack-year*
1.2 ผู้ที่ยังไม่หยุดสูบบุหรี่ หรือหยุดแล้วไม่เกิน 15 ปี
2.ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งปอด
3.ผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็ง
4.มีประวัติปอดเรื้อรัง หรือวัณโรคปอด
5.มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดสูบบุหรี่
6.อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับสารพิษ หรือฝุ่น ควันเป็นเวลานาน
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy