แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี (QDENGA)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official @Bangkok Hatyai หรือ Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดกกี่ (QDENGA) 2 เข็ม
สำหรับเด็ก 4-14 ปี รับบริการที่แผนกเด็ก

สำหรับผู้ที่อายุ 15-60  ปี รับบริการที่ศูนย์วัคซีนชั้น 4 
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. 
เสาร-อาทิตย์  08.00 - 12.00 น. ค่ะ
 วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดกกี่ (QDENGA) 2 เข็ม
สำหรับเด็ก 4-14 ปี รับบริการที่แผนกเด็ก

สำหรับผู้ที่อายุ 15-60  ปี รับบริการที่ศูนย์วัคซีนชั้น 4 
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. 
เสาร-อาทิตย์  08.00 - 12.00 น. ค่ะ
 วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดกกี่ (QDENGA) 2 เข็ม
สำหรับเด็ก 4-14 ปี รับบริการที่แผนกเด็ก

สำหรับผู้ที่อายุ 15-60  ปี รับบริการที่ศูนย์วัคซีนชั้น 4 
เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. 
เสาร-อาทิตย์  08.00 - 12.00 น. ค่ะ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy