แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

Smart Basic 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ Physical Examination by General Practice Doctor
2 ตรวจดัชนีมวลกาย Body Mass Index Examination
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital Sign
4 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
5 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
6 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
7 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Blood Testing for Lipid: Cholesterol
8 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Blood Testing for Lipid: Triglyceride
9 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด Blood Testing for High-density Lipoprotein
10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Blood Testing for Low-density Lipoprotein
11 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างละเอียด Blood Testing for Liver Function: SGOT/AST
12 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างละเอียด Blood Testing for Liver Function: SGPT/ALT
13 ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
14 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogarm
15 ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest x-ray
16 สมุดรายงานสุขภาพ Report
17 ค่าอาหาร Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
Smart Basic
2,600
2,600

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.