แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2560

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ Physical Examination by General Practice Doctor
2 ตรวจชีพจรโดยแพทย์แผนจีน Measuring the pules by Chinese medicine
3 ตรวจดัชนีมวลกาย Body Mass Index Examination
4 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital Sign
5 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
7 ตรวจหาค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1C
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Creatinine
9 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตในเลือด Blood Urea Nitrogen
10 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
11 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
12 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด High-density Lipoprotein
13 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด Low-density Lipoprotein
14 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างละเอียด SGOT/AST
15 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับอย่างละเอียด SGPT/ALT
16 ตรวจดูค่าการอักเสบของตับและถุงน้ำดี Alkaline Phosphate
17 การตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid
18 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับในเลือด Alpha Feto Protein
19 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Total Prostatic Specific
20 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG
21 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี Anti HBs
22 ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี Anti Hbc
23 ตรวจหาความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ Thyroid Stimulating hormone
24 ตรวจปัสสาวะ Urinalysis
25 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่จากอุจจาระ Stool Occoult Blood
26 ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ Thin Prep
27 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiograghy
28 ตรวจความตีบตันและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด Ankle Brachial Index
29 ตรวจสรรถภาพการทำงานของหัวใจ Exercise Stress Test or Echo
30 ตรวจเอ็กซเรย์ปอด และหัวใจ Chest X-ray
31 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
32 ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammograms with U/S breast
33 ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของขั้วประสาทตา Optical coherence tomogram
34 สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Report
35 อาหาร food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
SmartStandard (อายุ< 35 ปี) SmartGrand M (อายุ 35-45 ปี) SmartGrand F (อายุ 35-45 ปี) SmartSupreme M (อายุ 45 ปี ขึ้นไป) SmartSupreme F (อายุ 45 ปี ขึ้นไป)
2,600 5,700 7,900 11,100 13,800
2,600 5,700 7,900 11,100 13,800

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 
- รับบริการภายใน 3 เดือน (นับจากวันที่ซื้อ)

- จำหน่ายถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 12 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.