แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมรักตับ 2562

ที่
รายการตรวจ
EXAMINATION DESCRIPTION
1 ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น PE
2 ตรวจสัดดัชนีมวลกาย BMI
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital sign
4 ตรวจคัดกรองโรคตับจากไทรอยด์ TSH
5 ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
6 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
7 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด Cholesterol
8 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglyceride
9 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด HDL
10 ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
11 การตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับในเลือด Liver Function test
12 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับในเลือด AFP
13 ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ทั้งชุด Hepatitis B profile
14 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti HCV
15 ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ Anti HAV total
16 ตรวจสมรรถภาพการทำงานไตในเลือด Creatinine
17 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abd.
18 ตรวจผังผืด ภาวะตับแข็ง และวัดระดับไขมันพอกตับ Fibroscan & Cap
19 สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ Report
20 อาหารและเครื่องดื่ม Food
ราคาแพ็คเกจ
ราคาก่อน
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ"รักตับ"
4,900
4,900

ซื้อแพ็คเกจ
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
- รับบริการภายใน 3 เดือนเมื่อซื้อผ่านระบบออนไลน์ (นับจากวันที่ซื้อ)
- จำหน่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- การสั่งซื้อแพคเกจผ่านระบบ Shopping Online ลูกค้าควรดำเนินการสั่งซื้อและชำระเงินภายใน 30 นาที เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงิน และตัดบัตรเครดิตการสั่งซื้อแพคเกจตรวจสุขภาพทุกรายการ
- เพื่อท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการสั่งซื้อหากท่านต้องการซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อสกุลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง เพราะหากผิดพลาดแล้ว บุคคลที่ซื้อจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์และลงลายมือชื่อผู้ซื้อกำกับทุกกรณีลูกค้าท่านใดที่มีสิทธิ์เบิก
- ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ในวันที่เข้ารับบริการ โดยท่านจะต้องคลิกเลือกขอรับใบเสร็จฉบับจริงในระบบหากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการได้ในช่วงเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ โทร.1719 ฝ่ายการตลาด เพื่อพิจารณาอีกครั้งทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพคเกจใดๆได้ทุกกรณี


 

 

  1. งดน้ำ งดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการตรวจหาระดับไขมันในเลือด
  2. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะก่อนรับการตรวจ
  3. กรณีตรวจหาเม็ดเลือดในอุจจาระ ควรงดยา อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดง วิตามินซี อย่างน้อย 3 วันก่อนตรวจ
  4. สุภาพสตรีควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน หรือดื่มสุรา, กาแฟ ในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.