ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากร

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้
 
ลำดับที่           ตำแหน่ง                                                                                                                                  
 1.

พยาบาล  ประจำแผนกหอผู้ป่วยหนัก

คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

 1 อัตรา

     
 2.

พยาบาล  ประจำแผนกหอผู้ป่วยใน 8

คุณสมบัติ
- เพศ  หญิง
- วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

 1 อัตรา

     
 3.

พยาบาล  ประจำแผนกตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab)
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 - 3 ปี

  1 อัตรา

     
 4.

ผู้ช่วยพยาบาล แผนกห้องผ่าตัด
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- วุฒิการศึกษา จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  1 ปี
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

  2 อัตรา

     
 5.


เจ้าหน้าที่บริการรับผู้ป่วยใน (Admission)
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
- หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเวชระเบียนอย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  1 อัตรา


     
 6.

Neurology Nurse Case Manager
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงาน 3  ปีขึ้นไป ที่เคยดูปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน

คุณสมบัติอื่น ๆ ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองและระบบประสาท
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี
- มีความอดทนสูง
- สามารถอ่านและพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  1 อัตรา

     

** สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ต้องกรอกแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยตนเอง


Scan หรือ คลิก เพื่อทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น G)
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์:  0-7427-2800 ต่อ 2016
โทรสาร:  0-7427-2840
BhhRecruit@bgh.co.th


© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.