ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา


หลักฐานประกอบการสมัครงาน
 
และระเบียบการสมัครงาน  มีดังนี้

-         รูปถ่ายขนาด  นิ้ว  หรือ  นิ้ว  จำนวน  รูป

-         สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-         เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร

-         สำเนาวุฒิการศึกษา

-         สำเนาใบประกอบโรคศิลปวิชาชีพ  (เฉพาะตำแหน่งงานด้านวิชาชีพ)

-         หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

-         แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ (ชั้น G)
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์:  0-7427-2800 ต่อ 2016
โทรสาร:  0-7427-2840
BhhRecruit@bgh.co.th
** สำหรับผู้ที่สมัครออนไลน์ต้องกรอกแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วยตนเอง

Scan หรือ คลิก เพื่อทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.