สาระสุขภาพ

 • เครื่องอัลตร้าซาวด์

  อัลตร้าซาวด์จัดว่าเป็น เครื่องมือที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยโรคให้แม่นยำขึ้น แพทย์จะใช้เพื่อดูอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ เช่น ตับ ถุงน้ำดี ไต ตับอ่อน ม้าม ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้รวมไปถึงทารกในครรภ์มารดา

  อ่านต่อ
 • แมมโมแกรม (Mammogram)

  แมมโมแกรม (Mammogram) คือวิธีการตรวจด้วยรังสีเอ็กซเรย์ (X-Rays) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อค้นหาความผิดปกติที่เต้านม โดยใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อตรวจเต้านมเท่านั้น สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กเกินกว่าที่คุณหรือแพทย์จะคลำได้ แมมโมแกรม เป็นการตรวจสำหรับหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีเนื้อเยื่อเต้านมที่เหมาะสมกับการตรวจ ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน และ เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นเรื่อยๆ

  อ่านต่อ
 • ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slices CT Scan

  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 Slices CT Scan เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนหรือสแกน(360 องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.4 วินาที ทำให้ได้ภาพถึงกว่า 2,000 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่น หัวใจ ซึ่งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะได้ภาพที่ไม่ชัดเจน แต่ด้วยเครื่องเครื่องดังกล่าวสามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงทุกส่วนต่างๆของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือแม้แต่ท่อลมในบริเวณปอด ด้วยเหตุนี้เครื่องดังกล่าวจึงเอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับการรักษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ไม่ต้องนอนพักและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

  อ่านต่อ
 • MRI

  เครื่อง MRI หรือ Magnetic Resonance Imaging คือเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่นำไปสู่การค้นหาความผิดปกติ ของร่างกายมนุษย์ ในระยะแรกเริ่มเพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างภาพ การตรวจด้วยเครื่อง MRI จะไม่มีรังสีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่มีผลข้างเคียงจากรังสี ดังเช่น การตรวจด้วยเอกซ์เรย์ หรือ เอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์

  อ่านต่อ
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy