สาระสุขภาพ

12Sep
2017

กิจกรรมวันหัวใจโลก 2017

Share your power ... Fit your heart

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • ผ่าตัดรักษา "รูรั่วในผนังหัวใจ"

  • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย

  • การตรวจความตีบตันของหลอดเลือด โดยไม่ต้องฉีดสี

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.