สาระสุขภาพ

07Mar
2018

ขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

5 ขั้นตอนที่ควรรู้กรณีฉุกเฉินในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • 5 วิธีลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกลับมาเป็นซ้ำ

  • ผลลัพธ์ในการรักษาโรคหัวใจ

  • สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อตรวจสวนหัวใจ

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy