สาระสุขภาพ

07Mar
2018

ขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

5 ขั้นตอนที่ควรรู้กรณีฉุกเฉินในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • รู้จักกับสาเหตุ "การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด"

  • ผ่าตัดรักษา "รูรั่วในผนังหัวใจ"

  • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.