สาระสุขภาพ

07Mar
2018

ขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

5 ขั้นตอนที่ควรรู้กรณีฉุกเฉินในการช่วยชีวิต ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมวันหัวใจโลก 2017

  • รังสีร่วมรักษา

  • การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.