สาระสุขภาพ

06Jun
2018

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46

ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมแจกกล้าไม้ พร้อม น้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล

  • บริจาคโลหิตประจำปี2561 ครั้งที่ 46

  • บริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.