สาระสุขภาพ

06Jun
2018

กิจกรรมแจกกล้าไม้ พร้อม น้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล

ณ ที่ทำการชุมชน (ชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพ ชุมชนบ้านจ่า ชุมชนกลางนา และ ชุมชนดรุณศึกษา)

 

กิจกรรมแจกกล้าไม้ พร้อม น้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนของเรา
ณ ที่ทำการชุมชน
(ชุมชนโรงพยาบาลกรุงเทพ ชุมชนบ้านจ่า ชุมชนกลางนา และ ชุมชนดรุณศึกษา)

 
 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 46

  • บริจาคโลหิตประจำปี2561 ครั้งที่ 46

  • บริจาคโลหิตครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.