สาระสุขภาพ

10Jun
2019

คำแนะนำเรื่อง การบริหารร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกทางกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้ฟื้นตัว โดยฝึกให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด

 คำแนะนำเรื่อง การบริหารร่างกายในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรค

การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกทางกายภาพบำบัด เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงของผู้ป่วยให้ฟื้นตัว โดยฝึกให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด       

2) การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย/ผู้ทีความเสี่ยง

การบริหารการเคลื่อนไหวของข้อ
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สมารถเคลื่อนไหวแขนและขา ควรมีผู้ดูแลทำการเคลื่อนไหวข้อต่างๆให้กับผู้ป่วย
ข้อควรปฏิบัติการทำการเคลื่อนไหวข้อ
การเคลื่อนไหวข้อให้ผู้ป่วยควรทำช้าๆ
ควรทำการเคลื่อนไหวให้สุดองศาของการเคลื่อนไหวที่ปกติ
ไม่ควรทำการเคลื่อนไหวหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆหรือในขณะผู้ป่วยมีไข้
ขณะทำการเคลื่อนไหวข้อ ถ้าผู้ป่วยปวดหรือพบปัญหาอย่างอื่นตามมาควรหยุดและปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

การบริหารส่วนแขน


 

Share With your friends

ความรู้ทีน่าสนใจ

  • คำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

  • คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวในผู้ป่วยปวดคอ

  • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy