บริการทางการแพทย์

ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลทั่วไป
 
คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไว้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 
อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยเบาหวาน
1. ปวดปัสสาวะบ่อย ครั้งขึ้น เนื่องจากในกระแสเลือดและอวัยวะต่างๆ มีน้ำตาลค้างอยู่มาก ไตจึงทำการกรองออกมาในปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะหวาน สังเกตุจากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะ จึงเป็นที่มาของการเรียก เบาหวาน
2. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น
3. กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณมากๆ ต่อครั้ง
4. อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง
5. เบื่ออาหาร
6. น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะถ้าหากน้ำหนักเคยมากมาก่อน อันเนื่องมาจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปสร้างพลังงานได้เต็มที่จึงต้องนำไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อมาใช้ทดแทน
7. ติดเชื้อบ่อยกว่าปรกติ เช่น ติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหาร สังเกตได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายยาก
8. สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน
9. อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก เนื่องมาจากเบาหวานจะทำลายเส้นประสาทให้เสื่อมสมรรถภาพลงความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกจึงถดถอยลง
10. อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไต
โดย เบาหวานชนิดที่ 2 อาจจะมีอาการเหล่านี้บางอย่าง หรืออาจไม่มีอาการเหล่านี้เลย

อาการของโรคในระบบต่อมไร้ท่อ 
อาการที่เกิดจากโรคของต่อมไพเนียล  และมักพบในเด็กและมักเป็นเด็กชาย ซึ่งต่อมไพเนียลมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสัญลักษณ์ทางเพศ ดังนั้น อาการจากโรคของต่อมไพเนียล จึงมักเป็นอาการที่เด็กเจริญเป็นวัยรุ่นก่อนวัย เช่น มีหนวด หรือมีนมตั้งเต้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กหรือเป็นเด็กโต เป็นต้น
อาการที่เกิดจากโรคของต่อมใต้สมอง อาการ ซึ่งอาการจะมีได้หลากหลายมาก เพราะต่อมใต้สมองควบ คุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ (เช่น ต่อมไทรอยด์รังไข่หรืออัณฑะ) เช่น อาการจากภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน อาการประจำเดือนผิดปกติ การมีบุตรยาก หรือนกเขาไม่ขัน
อาการที่เกิดจากโรคของต่อมไทรอยด์ เช่น ต่อมไทรอยด์โต มีเนื้องอกต่อมไทรอยด์ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน และโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์
อาการที่เกิดจากโรคของต่อมพาราไทรอยด์ คือ อาการชักจากการมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ มักเกิดจากเซลล์ต่อมพาราไทรอยด์เจริญเกินปกติ จึงสร้างฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงเกินปกติ (Parathyroid hyperplasia) หรือ เนื้องอกต่อมพาราไทรอยด์
อาการที่เกิดจากโรคของต่อมไทมัส ซึ่งมักเกิดจากโรคเนื้องอกของต่อมไทมัส (Thymoma) ซึ่งอาการคือ แน่นหน้าอกหายใจลำบาก และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี (Myastenia gravis) ซึ่งมีอาการสำคัญ คือ กล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ่อนแรงเมื่อต้องออกแรง แต่จะกลับเป็นปกติเมื่อหยุดออกแรง
อาการที่เกิดจากโรคของตับอ่อน คือ อาการของโรคเบาหวาน
อาการที่เกิดจากโรคของต่อมหมวกไต ซึ่งเป็นโรคที่พบได้เพียงประปราย อาจจากเซลล์ต่อมหมวกไตเจริญเกินปกติ หรือมีเนื้องอก อาการที่อาจพบได้ เช่น โรคอ้วน อ่อนเพลียมาก เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล หรือมีความดันโลหิตสูง
อาการที่เกิดจากโรคของรังไข่ ที่พบบ่อย คือจากโรคพีซีโอเอส ซึ่งอาการพบบ่อย คือ ภาวะขาดประจำเดือน และมีบุตรยาก
อาการที่เกิดจากโรคของอัณฑะ มักเกิดจากอัณฑะฝ่อ ซึ่งอาการที่พบได้ คือ นกเขาไม่ขัน
 
 
บริการต่างๆ
บริการต่างๆ
 
โรคที่ให้การรักษา อาทิ
การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง 
เบาหวาน ไทรอยด์
การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษา อย่างใกล้ชิดตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์จากเบาหวาน รวมทั้งการติดตามภาวะเบาหวาน
ภายหลังการตั้งครรภ์
มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน
บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้เป็นเบาหวานประจำปีตามมาตรฐาน เช่น ตรวจเท้า ตรวจตา ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นต้น
มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลกับแพทย์ ดังนี้ นักโภชนากร  พยาบาลประสานงานโรคเบาหวาน เภสัชคลินิก นักกายภาพบำบัด เป็นต้น
•       ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ และ วีดีโอวิชาการ
บทความที่มีประโยชน์

คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy