แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
Smart Basic 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

Smart Basic 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

Smart Grand 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุระหว่าง 35-45 ปี)

Smart Grand 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุระหว่าง 35-45 ปี)

Smart Supreme 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป)

Smart Supreme 2017 (เหมาะสมกับผู้มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป)

ชุดตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

ชุดตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Preventive

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Preventive

โปรแกรมคลอดบุตร2560

โปรแกรมคลอดบุตร2560

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.