แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
Digital Mammogram for Hero

Digital Mammogram for Hero

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมองเสื่อม

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมองเสื่อม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart Preventive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart Preventive

โปรแกรมคลอดบุตร2563

โปรแกรมคลอดบุตร2563

ข้อมูลเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.