แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
โปรแกรมตรวจคุดกรองสมองเสื่อม

โปรแกรมตรวจคุดกรองสมองเสื่อม

Dementia Program (CT Brain)

Dementia Program (CT Brain)

Ultralift by UltraFormer III

Ultralift by UltraFormer III

โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)

โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)

ชุดตรวจสุขภาพสตรี

ชุดตรวจสุขภาพสตรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2022

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2022

ข้อมูลเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy