แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family Set

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Family Set

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2561

ยิ้มสะอาด(ขูดหินปูน+Air Flow)

ยิ้มสะอาด(ขูดหินปูน+Air Flow)

โปรแกรมคลอดบุตร2561

โปรแกรมคลอดบุตร2561

โปรแกรมรักตับ 2561

โปรแกรมรักตับ 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Premium

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Premium

ข้อมูลเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.