แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
BHH Healthy Festival 2020

BHH Healthy Festival 2020

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมองเสื่อม

โปรแกรมตรวจคัดกรองสมองเสื่อม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart Preventive

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart Preventive

ข้อมูลเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.