แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
Vaccine ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Vaccine ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี2560

โปรแกรมรักตับ 2017

โปรแกรมรักตับ 2017

ชุดตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

ชุดตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Preventive

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Preventive

โปรแกรมคลอดบุตร2560

โปรแกรมคลอดบุตร2560

© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.