แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (ECHO) 1แถม1

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) หรือตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (ECHO) 1แถม1

วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี (QDENGA)

วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี (QDENGA)

เช็กหมอง รู้ทัน ป้องกันอัลไซเมอร์

เช็กหมอง รู้ทัน ป้องกันอัลไซเมอร์

 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2023

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2023

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี2023)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี2023)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (LOW - DOSE CHEST CT Scan) *ไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (LOW - DOSE CHEST CT Scan) *ไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy