แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี2023)

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ปี2023)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (LOW - DOSE CHEST CT Scan) *ไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (LOW - DOSE CHEST CT Scan) *ไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์

 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2023

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2023

ชุดตรวจสุขภาพสตรี

ชุดตรวจสุขภาพสตรี

แพคเกจฝังเข็ม รักษาอาการก่อนรอบประจำเดือน

แพคเกจฝังเข็ม รักษาอาการก่อนรอบประจำเดือน

โปรแกรมคลอดบุตร 2023

โปรแกรมคลอดบุตร 2023

ข้อมูลเพิ่มเติม
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy