แพคเกจและโปรโมชั่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1719 แพคเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BHH Men's Health

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official @Bangkok Hatyai หรือ Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official @Bangkok Hatyai หรือ Fanpage โรงพยาบาล
กรุงเทพหาดใหญ่

 
เงื่อนไข
คำแนะนำ
ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
1.ควรนอนหลักพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนรับบริการตรวจ
2.กรุณางดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
3.กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
4.หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
5.หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิจฉัย
6.ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
7.สำหรับสุขภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน (หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ)
8.การตรวจเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์ ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน เนื่องจากเต้านมจะมีความคัดตึง
9.กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอ็กเซรย์
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
โทร 074-272800
© 2015 Bangkok Hospital . All rights reserved.
Cookie Policy
Privacy